Selecteer een pagina

 EDUVELOPMENT

 

Ontwikkeling en organisatie van branchegerichte opleidingen

Vakbekwaamheid en duurzame inzetbaarheid

Eduvelopment dicht de kloof tussen werkzoekenden en branches die behoefte hebben aan vakbekwaam personeel. Door het ontwikkelen van kwalitatief hoogstaand onderwijs dat naadloos aansluit op de (technologische) ontwikkelingen in de markt, werkt Eduvelopment aan het bevorderen van duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Lees meer

De branches techniek, gezondheidszorg, logistiek en veiligheid worden de komende jaren steeds belangrijker. Naar verwachting zal het aantal vacatures de komende jaren toenemen, onder meer door de snelheid waarin digitale ontwikkelingen plaatsvinden. Vaak zijn studenten na hun opleiding nog niet volledig inzetbaar op de arbeidsmarkt en sluit het reguliere onderwijs niet aan op de specifieke behoeften die er zijn.

Eduvelopment ontwikkelt samen met branches innovatief en wettelijk erkend beroepsonderwijs. Samen met ervaren onderwijskundigen en arbeidsmarktintermediairs ontwikkelen we onderwijsmodules gebaseerd op het blended learning principe, waarin theorie en praktijk samen ‘oplopen’.

Dit leidt tot een hoog slagingspercentage van onze deelnemers en tot goed opgeleide, vakbekwame medewerkers.

Duurzame inzetbaarheid staat bij ons centraal!

Wie wij zijn en wat we doen

 

Eduvelopment is een onderwijskundig bureau en ontwikkelt en beheert branchegerichte beroepsopleidingen. In de vorm van vakscholen wordt de doorstroom in formeel onderwijs gewaarborgd.   De opleidingen worden gekenmerkt door een optimale samenwerking met de branche. Het resultaat is dat studenten volledig aan de wettelijke- en beroepseisen van de branche voldoen en de sector een branchekwalificatie verkrijgt. Op deze wijze ontzorgt Eduvelopment werkgevers in het vinden en opleiden van gekwalifeerd personeel. Alle opleidingen worden op maat gemaakt binnen de kaders van een branchekwalificatiedossier.

Onze onderwijskundigen zijn zeer ervaren in het ontwikkelen van innovatief onderwijs en hebben sterke affiniteit met het werkveld van de betrokken branche. Dit leidt tot een hoog slagingspercentage en goed opgeleide, vakbekwame medewerkers.

 

Een ‘fitte arbeidsmarkt’…daar gaan we voor!

 

 

 

 

 

Visie

Door middel van het ontwikkelen van kwalitatief hoogstaand
vak-onderwijs beoogt Eduvelopment medewerkers in diverse branches te kwalificeren tot het gewenste niveau. Met als gevolg een fitte arbeidsmarkt en efficiëntere bedrijfsvoering van organisaties in de branche en een grotere voldoening van medewerkers.


Ambitie

Eduvelopment streeft ernaar om door middel van kwalitatief hoogstaand vak-onderwijs naadloos aan te sluiten op de snel veranderende (technologische) ontwikkelingen in diverse branches.

 

 

 

 

 

Erkenning

Eduvelopment werkt samen met branch-organisaties, VNO-NCW en door de Minister van Onderwijs erkende instellingen. Op deze wijze worden praktijkverklaringen, EVC verklaringen en vakbekwaamheidsbewijzen van de vakscholen erkend.

Accreditatie en Registratie

Stichting Examenkamer en Nationaal Kenniscentrum EVC accrediteren en waarborgen onze vak-opleidingen.

 

 

 

 

 

In oktober 2020 start Data Center College.

Team

Wijnand Prins
Algemeen Directeur

Met zijn uitgebreide kennis en inzicht is Wijnand een expert op het gebied van de arbeidsmarkt in al haar facetten. Hij heeft een groot netwerk en weet precies aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de branches.

Jan van den Broek
Financieel directeur

Jan heeft ruime kennis en ervaring bij ondernemingen en organisaties in diverse sectoren en is daarmee voor iedere organisatie een baken van (financiële) rust

Contact info

Adres

Salvador Allendelaan 16
1945 EX Beverwijk

Telefoon nummer

0651703838

E-mail

info@eduvelopment.eu

Diensten

Vakopleidingen:

Agrarisch
Financiële Zorgverlening
Gastouder
Havenbeveiliging
Luchtvaart
Openbare ruimte
Scheepsbouw

 

Trainingen:

Sociale vaardigheden
Communicatie
Marketing
Presentatie
Studievaardigheden

Projecten:

Organisatie Advies
Onderzoek
Ontwikkeling
Realisatie
Management
Subsidie

Volg ons